Välgörenhet är inte en del av vår verksamhet. Det är själva grunden för den.

Kavlikoncernen ägs nämligen av den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål. Varje år ger vi stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen.

Det finns inga privata vinstintressen i Kavli. Men som alla välskötta företag gör företaget en vinst varje år. Drygt hälften av den vinsten behöver vi återinvestera i företaget. Resten går oavkortat till välgörenhet Framförallt brinner vi för projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar. Vi stödjer konstant runt 40 pågående projekt över hela världen, som till exempel ger fattiga barn möjlighet att gå i skolan, hjälper till i forskningen kring svåra sjukdomar eller strävar efter att stoppa klimatförändringar. Kavlifondens grundare Knut Kavli bestämde 1962 att koncernens överskott ska gå till humanitära ändamål, forskning och kultur. Hans filantropiska livssyn genomsyrar verksamheten än idag och bara under 2017 delades 83 miljoner kr ut till olika typer av projekt och välgörenhetsorganisationer över hela världen, bl a till Barnfonden, Hungerprojektet, Ung Cancer, MIND, Hjärtebarnsfonden m fl organisationer.

Kavlifonden i Sverige
Kavli Sverige ger via Kavlifonden varje år bidrag till lokala organisationer i Sverige. I år 2017 skänker Kavli 1 520 250 kr till välgörenhet. Under hösten har Kavlis medarbetare fått nominera och rösta på olika humanitära organisationer  som de vill ge pengar. Varje medarbetares röst har varit värd över  8 000 kr. 

Det inte många vet är att när du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning. Allt överskott från Kavlis verksamhet går till Kavlifonden, som äger Kavli och som stöttar humanitära projekt, forskning och kultur. Kavlifondens bidrag gör stor skillnad.

-  Vi är ett unikt företag. Kavlifonden som äger Kavli-gruppen har som enda syfte att göra gott i världen. Med hjälp av våra produkter och varumärken försöker vi helt enkelt göra världen lite bättre, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

 

Organisationer fonen 2018

I Sverige fördelas pengarna som följande:

Trygga barnen                                        501 683 kr                         

Min stora dag                                         334 455 k                          

Make a Change                                      273 645 kr                         

Sjöräddningen                                        228 037 kr                         

Giving People                                         182 430 kr