Johnny's Ketschup är god till mycket, framförallt till korv och hamburgare.