För att få bästa möjliga kvalitet och smak på våra produkter använder vi alltid förstklassig hårdost

Sedan tillverkar vi varsamt vår mjukost enligt  metoder och recept som bygger på Olav Kavlis innovationer från tidigt 1900-tal.

Alla våra mjukostar passar bra att ha på smörgåsen, som ingrediens och smaksättare i matlagning.