En ideell stiftelse med en givande filosofi

Kavli är stolt över att vara en del av Kavlikoncernen, som ägs till hundra procent av den ideella stiftelsen Kavlifonden. Hos oss finns inga privata vinstintressen, men som alla välmående företag gör koncernen en vinst varje år. Drygt hälften av vinsten återinvesteras, därefter skänks hela överskottet till välgörenhet.

Varje gång du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Humanitär hjälp, forskning och kultur

Kavlifondens grundare, norrmannen Knut Kavli, bestämde 1962 att livsmedelskoncernens överskott ska gå till humanitära ändamålforskning och kultur. Än idag följer Kavlifonden direktiven och söker upp verksamheter som går i linje med Knut Kavlis intentioner. Idag satsar fonden särskilt på projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar.

Läs Kavlifondens årsredovisning här.

 

Projekt

Kavlifonden stödjer konstant runt 40 pågående projekt över hela världen, som till exempel ger fattiga barn möjlighet att gå i skolan, hjälper till i forskningen kring svåra sjukdomar eller strävar efter att stoppa klimatförändringar. Cirka 100 miljoner kronor varje år skänks till projekt och verksamheter både i Norden och i världen. Största delen av Kavlifondens medel delas ut till välgörande ändamål i de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten av pengarna går till internationella biståndsprojekt. Nyfiken på mer detaljer kring vilka projekt Kavlifonden stöttar och vilka summor? Läs här

 

Kavlifonden i Sverige

Kavli Sverige ger via Kavlifonden varje år bidrag till lokala organisationer i Sverige som jobbar med sociala innovationer, t ex psykisk hälsa, anti-mobbning, inkludering, rehab och stöd vid cancer och mångfald.  

En del av överskottet får Kavlis medarbetare varje år direkt påverka vart de ska gå. Alla anställda får nominera och rösta fram den organisation som ligger dem extra varmt om hjärtat. 2020 bidrar varje medarbetare med 13 162 kronor till goda ändamål.

  • -Det är en jättestor grej för de anställda, och mycket uppskattat, att få vara med att välja organisation och kunna påverka, säger Vlado Pavlovic, Teamledare för osttillverkningen i Älvsjö, som i år har valt att lägga en av sina röster på Cancerrehabfonden.
  • -Jag tror att vi alla på något sätt är berörda av cancer och Cancerrehabfondens presentation fick mig att förstå att det är ett stort behov av hjälp och stöd också efter en behandling. Att det är en annan resa som tar vid då, både praktiskt och mentalt, säger han.
  • -Utdelningen av Kavlifondens medel ger en väldigt tydlig påminnelse om vårt syfte med Kavlis verksamhet, att bidra till ett bättre samhälle. Det blir väldigt konkret att jag som medarbetare, genom vårt gemensamma arbete, får skänka över 13 000 kr till två organisationer jag brinner för. Det är med stor stolthet jag ser våra medarbetare engagera sig i arbetet med vår Kavlifonds-utdelning, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

 

2020 skänker Kavli 2 882 547 kronor till välgörenhet. De organisationer som 2020 fick ta del av överskottet var t.ex Stiftelsen Läxhjälpen, En Frisk Generation, Giving People, Cancerrehabfonden och Sveriges Stadsmissioner. 

Det inte många vet är att när du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning. Allt överskott från Kavlis verksamhet går till Kavlifonden, som äger Kavli och som stöttar humanitära projekt, forskning och kultur. Kavlifondens bidrag gör stor skillnad.

-  Vi är ett unikt företag. Kavlifonden som äger Kavli-gruppen har som enda syfte att göra gott i världen. Med hjälp av våra produkter och varumärken försöker vi helt enkelt göra världen lite bättre, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

 

Så här blev fördelningen av 2 882 547 kronor  kronor efter Kavlimedarbetarnas röstfördelning;

Läxhjälpen                         473 843 kronor

Giving People                    572 561 kronor

En frisk generation           282 990 kronor

Sveriges Stadsmissioner  592 304 kronor

Cancer Rehabfonden        960 849 kronor