Det empatiska ledarskapet ska ses som en strävan, en vision, för Kavlis sätt att se på ledarskap och medarbetare. Det är inte något som kan implementeras som ett verktyg eller produkt, utan det handlar mer om ett synsätt och en tydlig riktning hur vi vill att våra ledare och medarbetare ska verka, uppträda och kommunicera.

Det empatiska ledarskapet uppnås genom en kombination av mekaniska verktyg och ett individuellt perspektiv (se graf).

[[ RichText template tag ngremotemedia is not configured ]]

Det mekaniska ledarskapet är generella metoder som alla kan utnyttja på likartat sätt. Det handlar om metoder och verktyg för utvecklingssamtal, målstyrning, arbetsinstruktioner, befogenheter, värderingar, etc. Om ett empatiskt ledarskap ska kunna uppnås måste dock ytterligare en dimension läggas till det mekaniska ledarskapet, nämligen det individuella synsättet. Det individuella synsättet kan endast uppnås genom en personlig, individuell plattform baserad på god självinsikt och ärlig självbild. Utan en sådan plattform kan man som ledare aldrig möta individer på ett oberoende sätt. Det handlar om att förstå sig själv och de reaktioner som uppstår i mötet med andra människor. Det individuella synsättet lägger en ny dimension till det mekaniska ledarskapet, och gör att man på ett äkta och trovärdigt sätt kan praktisera ett empatiskt ledarskap.

Med det empatiska ledarskapet som utgångspunkt underlättas för medarbetarna att verkligen kunna vara den man är på arbetet. Att få nyttja sina styrkor, att få ha svagheter och att få föra fram sina idéer och att må bra. För att kunna göra det är det viktigt att både ledare och medarbetare förstår sig själv, skapar insikter i varför man agerar som man gör, hur man uppfattas och hur ens beteenden kan påverka andra och hur andras beteenden påverkar mig.

Ska vi nå dit måste vi också se till att det skapas tid för att prata med varandra. Därför är olika sätt att mötas viktigt. Det kan vara i ”ett-till-ett” samtal, spontana möten eller i fikarummet. Eller på annat sätt. Det innebär också att det är viktigt för såväl ledare som medarbetare att skapa tid för reflektion, att försöka förstå hur man själv är och uppfattas.

För att skapa utrymme för reflektion har vi på Kavli också en vision om att alla ska kunna leva ett balanserat och fullt liv, där arbete, familj och egen tid är lika viktiga byggstenar. Ett balanserat liv tror vi skapar möjlighet till reflektion, ger energi, engagemang och harmoni. Vi tror på den enskilda människans vilja, förmåga och önskan att ta ansvar och Kavli vill ge alla möjlighet till det.

Presentation Gerhard Bley

Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms Universitet, men han har även utbildat sig i USA på University of Arizona. Innan VD-skapet på O. Kavli AB har Gerhard haft ett flertal ledande befattningar i många olika branscher och företag de senaste två decennierna, bl a som VD för Fagerdala World Foams, VD för Tempur Sverige, VD för Defcom, Försäljningsdirektör för Arla Foods och Divisionschef på Arvid Nordquist. Till detta ska också läggas många förtroendeuppdrag som bl a styrelseordförande i Täby Galopp, styrelseledamot i AB Trav och Galopp samt som styrelseledamot i en rad andra kommersiella bolag. Vid sidan av arbetet är Gerhard mycket engagerad i sina barn, och han ägnar också mycket tid åt andra aktiviteter som golf, träning, resor, mat, trädgård, galopphästar, m m. Gerhard har sedan mitten av 1990-talet konsekvent investerat tid och resurser i professionell coachning med flera ledande terapeuter inom framförallt Gestaltterapin. Ur detta arbete föddes Gerhards tes om det empatiska ledarskapet som en kombination av sin egen personliga utveckling och breda erfarenhet från näringslivet.